Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Folklorní tance 2015

Republikové finále Folklorních tanců se konalo 20. – 22. 11. 2015 na Vysočině, kam přijelo 336 účastníků včetně maďarských hostů, kteří byli letos ze Szekszárdu. Další doprovodné kulturně-historické aktivity probíhaly v Přibyslavi a Jihlavě. Účastníci navštívili mimo jiné keramickou dílnu, přibyslavské podzemí a kostelní věž. Místostarosta města Přibyslav Michal Omes seznámil účastníky s historií města, jejími rodáky a kulturními památkami. V rámci soutěží proběhla dílna vedoucích souborů s porotou a mezi vedoucími souborů. V porotě zasedali tři odborníci na folklorní tanec. Předsedkyní poroty byla Radka Erenbergerová, členy poroty byli Hana Šteidlová a Jana Rosecká.

Slavnostní zahájení v pátek proběhlo v tělocvičně ZŠ netradičně, soubory se navzájem učily tance z regionů ČR. Ceny souborům spolu s předsedou Krajské organizace Pionýra Mgr. Jiřím Němcem předával místostarosta města Přibyslav Michal Omes. Program s námi dále sledovala radní Kraje Vysočina Dr. Marie Kružíková. 

Výsledky republikového finále 2015:

I. kategorie
1. místo Okřešánek
2. místo Kalamajka a Líšňáček
II. kategorie 1. místo Kamýček
2. místo Rouchováček
3. místo Dřeváček
Bez pořadí: Hotovčánek, Kalamajka, Okřešánek, Pantlék, Líšňáček
III. kategorie bez umístění, vystupoval soubor Rouchováček
IV. kategorie
1. místo Kamýčan
2. místo Okřešánek
V. kategorie 1. místo Bystrouška
VI. kategorie 1. místo Ifjú Szív (Mladá srdce)