Vladimír Farský

Křišťálová vlaštovka, 2008

* 1958

PS Boskovice


Je dlouholetým aktivním členem Pionýra a působí na různých úrovních. Byl členem České rady Pionýra, v letech 1995 – 1998 i členem Výkonného výboru ČRP. Nyní se podílí především na činnosti Jihomoravské KRP, i zde jako člen výkonného výboru. Stále je činný na pionýrské skupině – na níž pracují čtyři oddíly, probíhá pravidelná letní činnost a samozřejmostí jsou rovněž aktivity pro veřejnost, jako je Opravdu dobrý tábor či Český den proti rakovině.