Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Co je etapová hra?

Proč ji tak často hrajeme?

Mezi ty nejpádnější důvody patří fakt, že zaujme děti. Hra je hlavní činností, ve které se dítě bezprostředně projevuje. Poskytne jim dobrodružství a možnost seberealizace, podněcuje jejich fantazii a pomáhá vytvářet nové obzory, umožňuje vzájemné srovnávání, nenásilnou formou učí a prověřuje znalosti, zanechává trvalou vzpomínku na specifický a neopakovatelný tábor, stmeluje kolektiv, vnáší do obvyklého denního rytmu ruch a napětí. Svým silným emocionálním působením představuje propracovanou verzi klasického dětského „pojďme, budeme si hrát na…“.

Prostředek k dosažení výchovného cíle

Jestliže je zvolena promyšleně, má hra nesmírný výchovný význam. Etapové hry, jako komplex motivovaných činností, umožňují využít nejen v táborovém prostředí všechny základní pedagogické principy a jsou tak bezprostředním výsledkem jejich konkrétního uplatnění. Pokud budeme dávat dětem nápady a motivaci k činnosti, naučíme je tak, aby si samy hledaly vhodné naplnění svého volného času, což je schopnost, kterou v poslední době ztrácejí. Jestliže jedeme s dětmi na tábor nebo výpravu, je potřeba stanovit si nějaký cíl, kterého bychom svým působením u dětí chtěli dosáhnout. Tomuto cíli pak „namíru“ vytvoříme příběh a na jeho základě i etapovou hru. Etapovou hru totiž nehrajeme jen proto, abychom děti zaujali geniálními rekvizitami, ale hlavně proto, aby se na táboře prostřednictvím zážitků a her něco naučily.

Připravuješ etapovou hru poprvé?

Ze začátku je dobré spolupracovat s některým zkušenějším táborovým vedoucím a za svou první etapovou hru si zvolit něco kratšího a jednoduššího, leč neméně atraktivního. Čím složitější hru si vymyslíš, tím víc věcí se může pokazit. Téma, které si zvolíš, musí také bavit tebe a kolektiv vedoucích, jinak se vám nepodaří pro hru nadchnout děti. Před táborem je především potřeba zvolit obsah a motivaci hry, rozhodnout v jakých hráčských jednotkách se jí děti budou účastnit (jednotlivci, malé/velké skupiny), určit časový harmonogram, stanovit bodovací systém a napsat rámcový plán etap s náhradní variantou pro déšť nebo vedro (štěstí přeje připraveným). V průběhu tábora je hru třeba stále přizpůsobovat nepředvídatelným skutečnostem a je proto vhodné nechat si zadní vrátka například v podobě postavy kouzelníka nebo vědmy, která dokáže odůvodnit náhle vzniklé zvraty ve hře. V průběhu etapoví hry nikdy neměníme bodovací systém! Je osvědčené a velmi užitečné dělat každý večer radu, na které se určí přesný průběh následujícího dne. Po akci je dobré vše vyhodnotit, poučit se z chyb, vyzdvihnout kladné stánky, poděkovat ostatním vedoucím za spolupráci a zaarchivovat materiály a dokumentaci k etapové hře.

Tady si můžeš prohlédnout materiál, který by ti mohl v při přípravě pomoci.

Vrhni se do tvroby vlastní etpové hry i ty!

Skládání etap