Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

2. Má zajímavý program

Program tábora je pestrý, zajímavý, ucelený, odpovídá věkovému složení účastníků, vychází z dlouhodobé činnosti a je zajišťován s dostatečným předstihem (např. připravená celotáborová hra).

Obecně

Program je základní složkou náplně tábora a proto musí být pestrý a zábavný. Měl by dětem dávat prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí (viz bod 7). Zároveň by pro ně měl být přiměřeně obtížný, aby některé děti „nediskvalifikoval“.

Pro děti je také důležité, aby obsahoval nové různorodé zážitky, jež jsou nejlepším způsobem aktivního odpočinku od běžných stereotypů školního života. Soutěžení a kolektivní spolupráce poskytují mnoho příležitostí k výchově dětí k pozitivním hodnotám sounáležitosti a fair play a dobří vedoucí tyto příležitosti beze zbytku využívají.

Program tábora je připraven s dostatečným předstihem, aby se s ním rodiče mohli seznámit.

V Pionýru

Program na pionýrských táborech připravují kolektivy vedoucích s bohatými zkušenostmi s celoroční i táborovou činností. Základem takového programu zpravidla bývá pečlivě připravená celotáborová hra, která je doplněná o množství dalších programů a her. Některé tábory jsou namísto celotáborové hry založeny na různých specifických činnostech. Hlavní osnova programu je vždy připravena s předstihem, jenž umožňuje zájemcům o tábor rozhodnout se i podle tohoto hlediska. Program je pestrý a zohledňuje individuální a věkové zvláštnosti dětí. Vedoucí dbají, aby žádné z dětí nezůstalo při soutěžích stranou a každé mělo možnost využít své specifické schopnosti, dále je rozvinout a získat nové vědomosti o tématu celotáborové hry i z jiných oblastí. Rozhovor se dvěma tvůrci celotáborových etapových her.