Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Překonání

„Pionýr se nebojí překážek, je statečný a nepodléhá pohodlnosti.“

Ideál Poznání naplňuje každá návštěva nového místa, setkání s novými lidmi nebo neznámá aktivita, ale v naší činnosti se objevuje i v jiných souvislostech:

  • Překonání je součástí řady dobrodružných aktivit, jež vyžadují potlačení vlastního strachu či pohodlnosti, má ale i řadu méně zjevných podob:
  • nespočet drobných výzev a jejich zdolávání – zlepšování krůček po krůčku;
  • vyrovnávání se s individuálními rozdíly – každý se může uplatnit, jak umí;
  • příležitosti překousnout vlastní ješitnost a uznat chybu;
  • rozšiřování obzorů v oblastech, s kterými se děti jinde nesetkávají (např. geocaching, tábornické dovednosti, týmová spolupráce);
  • děti se učí oželet trochu domácího pohodlí, např. při spaní „pod širákem“.

Nabízíme příležitost překonat sám sebe

Pionýrské oddíly jsou nejen partou kamarádů, ale také prostředím, které pomáhá dětem růst. Zkoušení nových aktivit, soutěže, sportovní zápolení, objevování nových míst, poznávání nových lidí, to vše jsou příležitosti posouvat své hranice a ještě se při tom dobře bavit.

Tábory a výpravy, kterých v Pionýru proběhnou stovky ročně, jsou pro děti nezapomenutelným zážitkem i nedocenitelnou školou soběstačnosti.

Jsme tu pro všechny děti

Činnosti Pionýra se účastní i děti, pro něž je zapojení do běžných oddílových aktivit obtížné – z příčin zdravotních, sociálních, kulturních… Na vytvoření otevřeného a příznivého prostředí v oddílech se od roku 1995 zaměřuje dlouhodobý projekt Oáza. V roce 2010 pak odstartoval projekt Klíčení, hrazený z Evropského sociálního fondu, který usiluje o překonání bariér vytvářením vhodných podmínek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí výchovných programů pro oddíly. Učíme děti, že bez ohledu na vzájemné rozdíly mohou tvořit partu kamarádů.