Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů (mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit) s potřebami společnosti (výchova k slušnosti a aktivnímu občanství) a s rozvíjením dětského talentu a schopností.

Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Podporují nás

Naše krajské organizace podporují:

Partnery republikového finále Dětské porty najdete pod odkazem.