Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Jaké máme oddíly

Většina pionýrských oddílů je tvořena chlapci i dívkami všech věkových kategorií. Jejich výhodou je, že se děti pohybují v přirozeném prostředí a učí se vnímat potřeby a věkové zvláštnosti svých kamarádů. Oddíly členíme dle zaměření. Nejčastěji u nás potkáte:

  • Všeobecné – zde děti mají možnost vyzkoušet si aktivity z různých oblastí, jako jsou výpravy do přírody, sporty, výtvarné činnosti, deskové hry, táboření a podobně. Činnost oddílu je pestrá a je kladen důraz na všestranný rozvoj členů.
  • Turistické – činnost těchto oddílů je zaměřena na získávání a zdokonalování turistických a tábornických dovedností, aktivní pobyt v přírodě a soužití s ní. Jejich činnost tvoří kromě pravidelných schůzek především výpravy.

Kromě výše uvedených mohou vaše děti navštěvovat i specializované oddíly:

  • Sportovní – zde se děti věnují převážně jednomu druhu sportu. Kromě sportovních aktivit a soutěží bývá jednostranná činnost oddílu oživena o další aktivity. Mezi našimi oddíly můžete najít například florbalové, vodácké a střelecké.
  • Kulturní a umělecké – do této kategorie spadají oddíly zaměřené na rukodělné a výtvarné činnosti, tanec, divadlo, fotografie apod. V Pionýru najdete i hudební uskupení. Členové těchto oddílů vystupují na různých akcích a účastní se soutěží pořádaných v rámci spolku i mimo něj.
  • Přírodovědné – rozvíjejí u dětí vztah k přírodě – děti se tak mohou na oddílových schůzkách věnovat například chovatelství drobného zvířectva.

V Pionýru najdete i tak úzce specializované oddíly, jako jsou modelářské, myslivecké, rybářské a indiánské.