Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Opravdu dobrý oddíl

Hledáte oddíl? Nevíte jak ho vybrat? Rádi vám poradíme. Každý dobrý oddíl by měl splňovat tato pravidla:

Je parta kamarádů

Oddíl je prostředí pro setkávání s vrstevníky, mladšími i staršími dětmi. Buduje vztahy založené na přátelství a důvěře. Má společné zájmy, zážitky a tradice. Každý člen se na činnosti oddílu spolupodílí. Děti se učí prosadit a najít si své místo, respektovat ostatní i jít za společným cílem. Přiměřeným způsobem se zapojují do rozhodování o činnosti.

Má super vedoucí

Dobrý oddílový vedoucí připravuje zajímavý a zábavný program schůzek a výprav. Je pro děti starším kamarádem a rádcem, dokáže je i „udržet na uzdě“. Je plnoletý, spolehlivý, má náležitou kvalifikaci a dostatečné zkušenosti. Má kvalifikované spolupracovníky, připravuje své nástupce.

Je „dobrodružství na míru“

V dobrém oddíle není místo pro nudu – ale ani pro lacinou podbízivou zábavu. Činnost se skládá z rozmanitých prvků, které mají výchovný cíl. Vedoucí připravují aktivity tak, aby žádné z dětí nezůstalo stranou. Každý má možnost se uplatňovat, rozvíjet a učit novým věcem. Dobrý oddíl nabízí zábavu i poznání.

Je bezpečný

V oddíle se děti musí cítit dobře. Činnost i prostorové podmínky se podřizují hygienickým pravidlům i specifickým potřebám dětí. Příprava i průběh aktivit odpovídají zásadám bezpečnosti, jež si děti osvojují. Pro případ, že by se přeci jen něco přihodilo, má Pionýr pro všechny účastníky aktivit úrazovou pojistku.

Hraje podle pravidel

Ať už jde o vlastní oddílová pravidla, vnitřní směrnice spolku či obecně platné právní předpisy včetně Úmluvy o právech dítěte – v dobrém oddíle pravidla zkrátka platí, a to pro všechny. Má kromě super her také v pořádku potřebné „papíry“, což je nejen nutností pro chod oddílu, ale také dobrým příkladem pro děti.

Komunikuje

Vedoucí oddílu je průběžně v kontaktu s rodiči členů. Poskytuje jim informace o činnosti oddílu a pro zajištění bezpečnosti dětí získává informace o jejich momentálním stavu (zdravotní omezení a specifické potřeby). Zveřejňuje informace o nabídce činnosti pro členy i nečleny. 

Dobrý oddíl se zkrátka neschovává v ulitě.

Má střechu nad hlavou

Dobrý oddíl má zajištěné místo pro pravidelnou celoroční činnost. Řádná péče o oddílové vybavení – obzvlášť pokud se do ní všichni členové přiměřeně zapojují – je také součástí výchovy. Učí děti hospodárnému a šetrnému nakládání se svěřeným i vlastním majetkem, což se jim v budoucnu bude hodit…