Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Propozice republikového finále – Literární část 2019/2020

Upozornění

Termín pro zaslání soutěžních prací do Republikového finále Pionýrského Sedmikvítku – Literární část je posunut na 10. září 2020. 

Výsledky budou zveřejněny následně na webu.

 

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra.

2.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:

Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 15. dubna 2020, práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Pro soutěžní ročník 2018/2019 je stanoveno jednotné literární téma:  Pionýrská chemie (tabulka pionýrských prvků je k dispozici na webu sedmikvitek.pionyr.cz) – vyberte si z více jak stovky pojmů, přimíchejte fantazii a soutěžní práce je na světě. Práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny.

3.

Věkové kategorie:

A       děti nar. 2013 a mladší

B        děti nar. 2011–2012

C       děti nar. 2008–2010

D       děti nar. 2004–2007

E        mládež nar. 2001–2003

F        mládež nar. 1993–2000

4.

Účastnický poplatek:

20 Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300 u ČSOB Kroměříž, do poznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

 

Propozice, soutěžní řád a přihláška ke stažení.

Formulář s prohlášením a souhlasy ke stažení.