Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Propozice republikového finále – Literární část 2021/2022

Pozor! Změna termínu pro zaslání soutěžních prací. Soutěžní práce je možné zaslat do 31. října 2022.

 

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra.

2.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:

Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 30. září 2022. Práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny. Naskenovanou přihlášku s podpisem a soutěžní příspěvky lze zaslat i v elektronické formě na e-mail: zlkraj.pionyr@centrum.cz.

 

Pro soutěžní ročník 2021/2022 je stanoveno jednotné literární téma: Mimozemšťani (kolem nás i v nás). Práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny.

3.

Věkové kategorie:

A       děti nar. 2015 a mladší

B       děti nar. 2013–2014

C       děti nar. 2010–2012

D       děti nar. 2006–2009

E        mládež nar. 2003–2005

F        mládež nar. 1995–2002

4.

Účastnický poplatek:

20 Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300 u ČSOB Kroměříž, do poznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

 

Propozice, soutěžní řád a přihláška ke stažení.

Formulář s prohlášením a souhlasy ke stažení.