Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Přátelství

„Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.“

Ideál Poznání naplňuje každá návštěva nového místa, setkání s novými lidmi nebo neznámá aktivita, ale v naší činnosti se objevuje i v jiných souvislostech:

  • přátelství je jedním ze základních pilířů činnosti Pionýra. Kamarádství a společné zájmy dělají oddíl oddílem:
  • nezaměnitelná atmosféra – kamarádství, společné zážitky, sounáležitost;
  • laboratoř vztahů v týmu i příležitost nechat vyniknout vlastní osobnost;
  • spolupráce při většině aktivit;
  • setkávání s dalšími oddíly na společných akcích.

Táhneme za jeden provaz

Pionýrské oddíly a kluby jsou jedinečným prostorem pro navazování přátelství i pro rozvíjení sociálních dovedností. V partě kamarádů se děti učí prosadit a najít si své místo, respektovat ostatní i jít za společným cílem. Naučí se spolupracovat, spolehnout se na ostatní i převzít iniciativu, když je třeba. Společné zážitky a dobrodružství dávají vzniknout i přátelstvím, která přetrvají až do dospělosti.

RESET

Jednou z příležitostí setkat se na jednom místě s dalšími kamarády z celého Pionýra je Republikové setkání pionýrů, neboli RESET.

Vedoucí je vzor i kamarád

Dobrý vedoucí je pro děti rádcem, starším kamarádem i přirozenou autoritou, umí jim naslouchat a nechat se inspirovat. Aby dokázal skutečně výchovně působit, musí mít důvěru dětí i jejich rodičů. Soužití a přátelství více generací je pro děti cennou zkušeností do života.

Kamarádi po celém světě

Pionýr spolupracuje s řadou organizací v ČR (především v rámci České rady dětí a mládeže). Má však přátelské kontakty po celém světě – především díky členství v mezinárodní síti IFM-SEI, v níž jsou sdruženy dětské a mládežnické organizace z více než 50 států. Každý rok probíhají mezinárodní výměny, tábory a setkání s partnerskými kolektivy.