Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

3. Je bezpečný

Tábor má pevný řád, je náplní i programem pro děti bezpečný, je legální akcí, ohlášenou orgánu hygienické služby i obecnímu úřadu, pro nouzové případy má připraven i krizový plán.

Obecně

Bezpečnost dětí je prioritou provozovatele tábora. Pro její zajištění je třeba učinit více kroků, přes nahlášení hygienické službě, dohodu s místně příslušným zdravotnickým zařízením a obecním úřadem až po pečlivé zajištění bezpečnosti při konkrétních činnostech pomocí zodpovědného dozoru i důsledného poučení dětí o pravidlech bezpečnosti. Tábor by také měl mít pevně daný řád, který přispívá k bezpečnosti všech přesným vymezením pravidel, jež respektují děti i vedoucí.

K zajištění bezpečnosti patří i zpracovaný plán pro řešení nouzové situace, jež nastávají sice zřídka, ale o to nepříjemněji mohou zaskočit nepřipraveného.

Tábor, jehož pořadatel přistupuje k zajištění bezpečnosti zodpovědně, by měl mít úrazové pojištění pro účastníky a případně odpovědnostní pro vedoucí.

V Pionýru

Pionýrské tábory jsou po všech stránkách legálními akcemi. Jsou nahlášené na hygienické službě, místním zdravotnickém zařízení i obecním úřadě.

Pionýrské tábory mají od pojišťovny Kooperativa a.s. úrazové pojištění pro všechny účastníky bez ohledu na jejich členství v Pionýru a také pojištění odpovědnosti za škodu pro vedoucí.

Program táborů je koncipován tak, aby při něm dětem nehrozilo žádné nebezpečí, všichni vedoucí i instruktoři jsou školeni pro zajištění bezpečnosti při všech druzích činnosti.

Opravdu dobrý pionýrský tábor je pro děti velikým dobrodružstvím, ale pro vedoucí, je nepřetržitou zodpovědnou prací.