Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Realizované projekty

Semináře k 5. výročí přijetí úmluvy o právech dítěte

V roce 1994 na seminářích uvítal Pionýr i zahraniční účastníky.

Mezinárodní díla vedoucích

Tento projekt probíhal v letech 1996–2002. Pionýr pořádal tuto netradiční vzdělávací akci zaměřenou na aktuální problematiku práce s dětmi – ústřední témata tak postupně byla: drogová problematika a začleňování handicapovaných (1996), prezentace na veřejnosti a Úmluva o právech dítěte (1997), motivace činnosti (1998), efektivní komunikace (1999), dítě, trestná činnost a extremismus (2000), individuální a věkové zvláštnosti dětí (2001) a nakonec výchova k toleranci (2002). Pravidelně byli hosty, lektory a účastníky také zástupci partnerských organizací.

XXII. kongres IFM-SEI

Důležitým mezníkem v zahraničním životě Pionýra je rok 2001, kdy se Pionýr stal přidruženým členem IFM-SEI (celosvětové střešní organizace pro dětská a mládežnická sdružení). 

XXIII. kongres IFM-SEI

V roce 2004 byl již Pionýr přijat jako plnoprávný člen IFM-SEI. 

Mezinárodní tábor Ostružno

V roce 2004 byl uspořádán Týden plný výletů a společných her dětí a vedoucích z ČR, Finska, Velké Británie, Rakouska, Polska a Francie. 

Mezinárodní tábor Global Village

Velkého mezinárodního tábora IFM-SEI s účastí asi 5000 lidí z celého světa se v roce 2006 účastnili i čeští pionýři.

Projekt zapojení znevýhodněných dětí All Together

Pionýr se dlouhodobě zabývá tématem začleňování dětí s různými znevýhodněními do svých kolektivů. Proto se v letech 2008–2009 zapojil do projektu IFM-SEI zaměřeného na rozvoj aktivit jednotlivých spolků při práci se znevýhodněnými dětmi. Výstupem byla metodická příručka All Together. 

Mezinárodní tábor Train For Change

V roce 2010 uspořádal Pionýr ve spolupráci s organizací Kinderfreunde z Rakouska velký mezinárodní tábor. Témata si předem vybrali účastníci předchozího mezinárodního tábora. Patřily mezi ně stereotypy a předsudky, životní prostředí, sexualita a role pohlaví, světový ekonomický systém a dětská práva. Program pak vycházel z „Rozvojových cílů tisíciletí OSN“.