Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Otevření oázy

Otevření oázy je tou nejnáročnější – zatěžkávací zkouškou celého společenstva. Hrnec toho, co jsme až dosud uvařili se teď má otevřít. Vše co se až dosud dusilo pod pokličkou se tedy vyvalí ven.

Máte-li pocit, že otevírání vaší oázy před prázdninami není nebude úspěšné, pak určitě máte pravdu. S tím otevíráním je nejlepší začít s nacházejícím novým školním rokem. Na druhou stranu právě nyní je ten nejlepší čas, jak se na nový školní – pionýrský rok začít připravovat. Zdánlivě je mnoho času,ale znáte léto. Přijde letní tábor, doba dovolené a najednou je konec srpna. Doporučujeme proto začít s domluvou nad tím, co všechno budeme chtít začátkem září podnikat již nyní.

Chce to akci
Naše činnost je pravidelná a systematická. Pokaždé, když děti přijdou najdou něco, co očekávají. To je velice důležité, protože v každé Oáze vytváří potřebný pocit jistoty, kterou děti hledají. Na druhou stranu je to však přináší jeden problém. Taková jistota snadno ukolébává a vede k přesvědčení, že když pokaždé najdu něco co čekám, pak mi vlastně nic nemůže utéct. Nezáleží proto, jestli přijdu dnes, nebo až příští týden. Případný návštěvník proto může svoji návštěvu odkládat i třeba více než půl roku, a pak třeba nakonec stejně nepřijde. Pomozte mu proto něčím neobvyklým. Něčím, co nemůže potkat jindy než „tuto středu“. Cení se tu zejména kvalitní nápad. Něco, co může přitáhnout. Naplánujte třeba akci na některou z prvních zářijových schůzek. Stejně tou dobou se oddíl teprve rozbíhá.

Nápad však nestačí 
Z nápadu je potřeba vytvořit akci. Na ní by se měli podílet především děti z oddílu (či klubu). Nepodceňujte je. Mohou vám moc pomoci nejen s vymýšlením dobrého nápadu, ale i s jeho realizací. Nepostradatelní jsou zejména při propagaci akce. Můžete je dokonce požádat o vytvoření propagačního letáčku či plakátu. Nezapomeňte jim však připomenout, že leták či plakát musí obsahovat co, kdo, kdy, kde a hlavně musí vybízet k tomu, co má jeho čtenář udělat.

Média 
K propagaci použijte také média. Krátkou tiskovou zprávu můžete zaslat třeba na informační servis mládeže www.adam.cz, nebo přímo na adresu některé z místních tiskovin. Nepodceňujte ani média pionýrská. Připraven je zejména systém pro vkládání informací o otevřených akcích, které najdete zde. Dále můžete informace o svých akcích vkládat prostřednictvím servis.pionyr.cz (přidáním akce v části Akce a termíny). Na první pohled se vám nebude taková věc zdát smysluplná. Shromážděné informace však můžeme poskytnou i regionálním či celostátním tiskovinám, jak tomu bylo např. u nabídky letních táborů (otištěny ve Večerníku Praha a MF Dnes – v pražském vydání).

Dělba práce 
Nezapomínejte, že všechno sami opravdu nemůžete zvládnout. Nikdo to ani po vás nemůže chtít. Navíc to ani není v lidských silách. Jde tedy především o to, zapojit do činnosti i děti a instruktory, třebaže přitom budou vyslovovat mnoho dotazů a připomínek. Pokud se však podaří, budou akci považovat za svou. Buďte připraveni i na šílené nápady, které třeba celou akci změní k nepoznání. Na druhou stranu třeba to bude právě to, co třeba někoho chytí.