Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Státem uznaná organizace

pro oblast práce s dětmi a mládeží je název statutu, který uděluje spolkům v naší oblasti činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2004 vždy na stanovené období. Pionýr jej získal opakovaně, aktuálně pro roky 2024 – 2026.