Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Soutěžní řád – Tanec

2017

 1. Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
 2. Pionýrský Sedmikvítek – Tanec – je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly, další kolektivy i jednotlivce. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, dávat prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
 4. Soutěž má prezenční charakter.
 5. Do republikové přehlídky postupují vítězové jednotlivých kategorií z oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, je možný přímý postup. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup).
 6. Vyhlašovatel a pořadatel mohou použít fotografie či videonahrávku pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.
 7. Pořadatel má právo navrhnout změnu soutěžního řádu.

1. OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1. OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Jeden tanečník smí v průběhu soutěže vystupovat pouze pod jedním tanečním kolektivem;
 • nejdéle 7 dní před datem soutěže obdrží vedoucí tanečních kolektivů doplňující informace (rozpis prostorových zkoušek, časový harmonogram, obsazenost disciplín, …);
 • V případě naplnění maximální kapacity si pořadatel vyhrazuje právo vyhlášení „stop stavu“ pro příjem přihlášek.

1.2. DISCIPLÍNY

 • HOBBY – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením.
  • Formace společenských tanců
  • Formace klasických tanců, Country tance
  • Disco, Show Dance, Orientální tance
  • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
  • Mažoretky
 • REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením.
  • Formace společenských tanců
  • Formace klasických tanců, Country tance
  • Disco, Show Dance, Orientální tance
  • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
  • Mažoretky

1.3. VĚKOVÉ KATEGORIE

 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2010 a výše
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2006 a výše
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2002 a výše
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve kterých jsou tanečníci ročník narození 2001 a níže

1.4. DOPLNĚNÍ CHOREOGRAFIÍ

 • rekvizity či kulisy jsou v disciplínách povoleny;
 • rekvizitou či kulisou rozumíme předmět, který je položen na taneční ploše či s ním je v průběhu choreografie manipulováno; tyto předměty mohou být užity k dotvoření atmosféry či dokreslení děje apod.;
 • rekvizity nebo kulisy, které jsou tanečníkům či jejích okolí nebezpečné, nejsou povoleny;
 • rekvizity či kulisy si taneční klub na taneční plochu při příchodu i odchodu dopravuje sám;
 • rekvizity a kulisy nesmí znečistit, poničit či jinak znehodnotit taneční plochu.

2. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA DISCIPLÍN

2.1. FORMACE SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30;
 • délka vystoupení – min. 2.00 min., max. 5.00 min.;
 • rekvizity a kulisy jsou povoleny;
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny;
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován);
 • tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl společenských tanců (Standardní, Latinskoamerické, Historické tance, Národně společenské,…);
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat;
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.

2.2. FORMACE KLASICKÝCH TANCŮ / COUNTRY TANCE

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30;
 • délka vystoupení – min. 2.00 min., max. 5.00 min.;
 • rekvizity a kulisy jsou povoleny;
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny;
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován);
 • tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl klasických tanců (Jazz dance, Balet, Modern, …);
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat;
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.

2.3. DISCO / SHOW DANCE, ORIENTÁLNÍ TANCE

 • počet tanečníků 2 až 30;
 • délka vystoupení 2.00 až 5.00 min.;
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován);
 • tanec – kolektiv může předvést jakýkoliv taneční styl (např. Disco dance, Disco Freestyle, Show dance atd.) či styl příbuzný;
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat;
 • rekvizity a kulisy jsou povoleny;
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny.

2.4. HIP HOP DANCE / STREET DANCE / BREAK DANCE

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30;
 • délka vystoupení – min. 2.00 min., max. 5.00 min.;
 • rekvizity jsou povoleny;
 • kulisy nejsou povoleny;
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny;sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován);
 • tanec – tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí hiphopové nebo Street Dance kultury (R´n´b´, Break dance, Electric boogie, Krump, New style, House Dance, Lockin´, Popin´ Street Jazz, atd.);
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat;

2.5. MAŽORETKY

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30;
 • délka vystoupení – min. 2.00 min., max. 5.00 min.;
 • rekvizity jsou povoleny;
 • kulisy nejsou povoleny;
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny;
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován);
 • tanec – tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí mažoretkové kultury;
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat;
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.