Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Soutěžní řád – Tanec

2022

 1. Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
 2. Pionýrský sedmikvítek – Tanec – je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly, další kolektivy i jednotlivce. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, dávat prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
 4. Soutěž má prezenční charakter.
 5. Do republikové přehlídky postupují vítězové jednotlivých kategorií z oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, je možný přímý postup. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup).
 6. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM,…), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám.  V případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
 7. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
 8. Pořadatel má právo navrhnout změnu soutěžního řádu.

1. OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1. OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Jeden tanečník smí v průběhu soutěže vystupovat pouze pod jedním tanečním kolektivem.
 • Nejdéle 7 dní před datem soutěže obdrží vedoucí tanečních kolektivů doplňující informace (rozpis prostorových zkoušek, časový harmonogram, obsazenost disciplín, …).
 • V případě naplnění maximální kapacity si pořadatel vyhrazuje právo vyhlášení „stop stavu“ pro příjem přihlášek.

1.2. DISCIPLÍNY

 • HOBBY – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením.
  • Formace společenských tanců
  • Formace klasických tanců, Country tance
  • Disco, Show Dance, Orientální tance, Společenský tanec
  • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
  • Mažoretky, Trampolínky, Pompony, Zumba, Aerobic
 • REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením.
  • Formace společenských tanců
  • Formace klasických tanců, Country tance
  • Disco, Show Dance, Orientální tance, Společenský tanec
  • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
  • Mažoretky, Trampolínky, Pompony, Zumba, Aerobic

1.3. VĚKOVÉ KATEGORIE

 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2015 a mladší
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2011 a mladší
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2007 a mladší
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve kterých jsou tanečníci ročník narození 2006 a starší

1.4. DOPLNĚNÍ CHOREOGRAFIÍ

 • Rekvizity či kulisy jsou v disciplínách povoleny.
 • Rekvizitou či kulisou rozumíme předmět, který je položen na taneční ploše či s ním je v průběhu choreografie manipulováno; tyto předměty mohou být užity k dotvoření atmosféry či dokreslení děje apod.
 • Rekvizity nebo kulisy, které jsou tanečníkům či jejich okolí nebezpečné, nejsou povoleny.
 • Rekvizity či kulisy si taneční klub na taneční plochu při příchodu i odchodu dopravuje sám.
 • Rekvizity a kulisy nesmí znečistit, poničit či jinak znehodnotit taneční plochu.

2. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA DISCIPLÍN

2.1. FORMACE SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

 • Počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • Délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • Rekvizity a kulisy jsou povoleny.
 • Akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny.
 • Hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován).
 • Tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl společenských tanců (Standardní, Latinskoamerické, Historické tance, Národně společenské,… ).
 • V choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat.
 • Sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.

2.2. FORMACE KLASICKÝCH TANCŮ / COUNTRY TANCE

 • Počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • Délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • Rekvizity a kulisy jsou povoleny.
 • Akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny.
 • Hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován).
 • Tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl klasických tanců (Jazz Dance, Balet, Modern, …).
 • V choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat.
 • Sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.

2.3. DISCO / SHOW DANCE / ORIENTÁLNÍ TANCE / SPOL. TANEC

 • Počet tanečníků 2 až 30
 • Délka vystoupení 2:00 až 5:00 min.
 • Hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován).
 • Tanec – kolektiv může předvést jakýkoliv taneční styl (např. Disco Dance, Disco Freestyle, Show Dance atd.) či styl příbuzný.
 • V choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat.
 • Rekvizity a kulisy jsou povoleny.
 • Akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny.

2.4. HIP HOP DANCE / STREET DANCE / BREAK DANCE

 • Počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • Délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • Rekvizity jsou povoleny.
 • Kulisy nejsou povoleny.
 • Akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny.
 • Hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován).
 • Tanec – tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí hiphopové nebo Street Dance kultury (R´n´b´, Break Dance, Electric Boogie, Krump, New style, House Dance, Lockin´, Popin´ Street Jazz, atd.).
 • V choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat.
 • Sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.

2.5. MAŽORETKY

 • Počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • Délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • Rekvizity jsou povoleny.
 • Kulisy nejsou povoleny.
 • Akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny.
 • Hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován).
 • Tanec – tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí mažoretkové kultury.
 • V choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat.
 • Sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců.

 

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Přihláška ke stažení.

Formulář pro poskytnutí souhlasů bude doplněn.