13. Použitá literatura a knížky ke studiu

Bakalář, E.: Psychohry. Mladá fronta, Praha 1989

Bakalář, E.: Psychohry 2. Vyšehrad, Praha 1995

Caha, M., Činčera, J., Neuman, J.: Hry do kapsy VII. – IX. Portál, Praha

Canfield, J., Wells, H., C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Portál, Praha 1995

Handlíř, J.: Management – učebnice pro SŠ a VOŠ. Computer Press, Praha 1998

Hermochová, S., Neuman, J.: Hry do kapsy I. – VI. Portál, Praha

Chour, J.: Receptář her. Portál, Praha 2003

Portmanová, R.: Hry pro posílení psychické odolnosti. Portál, Praha 1999

Projekt Oáza – metodická příručka. Pionýr, Praha 2003

Seiwert, L. J.: o preteky s časom. Alfa, Bratislava 1991

Šuleř, O.: Manažerské techniky I. Rubico, Olomouc 1995

Šuleř, O.: Manažerské techniky II. Rubico, Olomouc 1997

Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997

Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha 1998