Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Nadace a spolky

ČRDM

Je reprezentativní platformou spolků dětí a mládeže v České republice. Vznikla v červenci 1998 z popudu osmi organizací, mezi nimiž byl i Pionýr. Od samého počátku je Pionýr jedním z významných hybatelů této organizace a aktivně se podílí na její činnosti. Priority činnosti ČRDM vycházejí z jejího poslání – zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží pracují. Pionýr je takto součástí sítě asi stovky dalších organizací, k nimž díky ČRDM vede kratší cesta ke spolupráci.

Nadace dětem 3. tisíciletí

Nadace podporuje dětské spolky, které pomáhají zajišťovat aktivní využívání volného času dětí, a přispívá k ostatním činnostem ve prospěch dětí a mládeže, včetně neformálních aktivit. Hlavní akce, které organizuje společně s Pionýrem, jsou Ledová Praha a koncert Děti dětem. Ledová Praha Tento projekt nabízí během pololetních prázdnin navštívit historické a kulturní pamětihodnosti v Praze za zvýhodněné vstupné nebo zcela zdarma. Koncert Děti dětem Děti z celé České republiky vystupují pro dětské publikum. Základem pro výběr účinkujících je celoroční otevřená kulturně-umělecká soutěž „Pionýrský Sedmikvítek“. Cílem je poskytnout dětem možnost porovnat své umění s vrstevníky a ukázat inspiraci pro využití volného času a seberealizaci.

Liga proti rakovině Praha

Pomoc je jedním z Ideálů Pionýra, i proto se každoročně stovky našich členů zapojují do „Květinového dne“ – Českého dne proti rakovině, který liga pořádá. Pionýr je partnerem této největší a nejstarší sbírkové akce již od roku 2007. Naši sběrači každoročně vyrážejí do ulic nabízet žluté kvítky měsíčku lékařského, jejichž prodejem vybral Pionýr za tu dobu příspěvek na boj proti rakovině blížící se částce 10 000 000 korun.