Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

O Tanci

Tanec je otevřená taneční soutěž pro všechny kolektivy ČR. Porota při vystoupení hodnotí vhodnost výběru hudby, choreografii, techniku, výraz – tanečnost, oblečení – vhodnost, účelnost a celkový dojem.