Darina Zdráhalová, Mgr.

Křišťálová vlaštovka, 2022

* 1959

2. PS Julia Fučíka Kroměříž


Propojila svoji profesi a dobrovolnické aktivity. Původně pracovala v ODPM, nyní jako učitelka, ale vždy s dětmi a mládeží. Jako vedoucí pionýrského oddílu pracuje přes 40 roků, prošla všemi organizačními úrovněmi: od PS až po vrcholné na úrovni Pionýra – byla předsedkyní ORP Kroměříž, vedení Zlínské KOP přejímala v nesnadné situaci, dokázala stabilizovat i Olomouckou KOP. Na úrovni Pionýra působí na úseku obsahu činnosti: vedla přípravu Konference Pionýra v r. 2015, mj. nastartovala rozvoj projektu Pionýrských odborek, vede štáb Dětské Porty a řídí sekci zabývající se náplní činnosti.