Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Miroslav Dumbrovský

Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2001

* 1933, † 2001

PS Raduň, Opava


Pracoval v okresní i České radě Pionýra zejména v oblasti kulturně-výchovné činnosti. Je autorem metodického materiálu Apollónovy hry. Dlouhá léta vedl oddíl a pionýrskou skupinu v Raduni a organizoval letní činnost. Po roce 1990 se výrazně zapsal do činnosti Pionýra jako spolutvůrce otevřené soutěže ”Pionýrský sedmikvítek” v jeho taneční a rukodělné části.