Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Antonín Pospíšil

Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2001

* 1931, † 2000

PS Obránců míru, Chropyně


Pracoval v pionýrském hnutí nepřetržitě od 50. let převážně jako dobrovolný pracovník, osm let jako ředitel ODPM. Po roce 1990 se aktivně zapojil do obnovení PS Obránců míru v Chropyni. Pod jeho vedením započala PS rekonstrukci táborové základny Skavsko. Jako zastupitel OÚ prosazoval zájmy dětí a mládeže, jeho zásluhou se Pionýr v Chropyni po roce 1990 prosadil na veřejnosti.