Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Jaroslav Dobiáš

Křišťálová vlaštovka, 2001

* 1946, † 2004

PS Táborníci, Valašské Meziříčí


Působil ve sdružení aktivně téměř 30 let. Od roku 1972 nepřetržitě vedl oddíl a pravidelně připravoval tábory. Patřil k těm, kteří se zasloužili o to, že Pionýr v okrese Vsetín po roce 1989 nezanikl. Pracoval v různých funkcích a komisích na všech úrovních. Byl pravidelným účastníkem mnoha soutěží v turistických dovednostech. Vychoval řadu instruktorů a vedoucích.