Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Divadlo

divadlo_uvod1Republiková soutěžní přehlídka Pionýrského Sedmikvítku v oblasti DIVADLO dává vedle klasických divadelních forem prostor i pro kouzelnická a bavičská vystoupení či různé zábavné nebo varietní show či recitace. Také je zde kategorie určená pro krátké scénky a divadélka, které může nacvičit i oddíl zaměřený na úplně jiné činnosti než je divadlo. Scénka se může nacvičit ve škole, v družině, nebo již vznikla někde na táboře či výletě. Podrobný popis kategorií je uveden v soutěžním řádu.

 

Náhradní podzimní termín je řešen s přihlášenými účastníky. O konání nebo zrušení akce budeme dále informovat.