Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Divadlo

divadlo_uvod1Republiková soutěžní přehlídka Pionýrského Sedmikvítku v oblasti DIVADLO dává vedle klasických divadelních forem prostor i pro kouzelnická a bavičská vystoupení či různé zábavné nebo varietní show či recitace. Také je zde kategorie určená pro krátké scénky a divadélka, které může nacvičit i oddíl zaměřený na úplně jiné činnosti než je divadlo. Scénka se může nacvičit ve škole, v družině, nebo již vznikla někde na táboře či výletě. Podrobný popis kategorií je uveden v soutěžním řádu.

 

Termín pro zaslání soutěžních videí je posunut na 20. 6. 2021. Vyhlášení výsledků proběhne 3. 7. 2021.