Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Propozice republikového finále – Tanec 2017

Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže:

 • Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
 • Středisko volného času, příspěvková organizace, Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606

Datum pořádání: neděle 26. 11. 2017
Místo pořádání: Společenská hala Holešov
Odpovědný zástupce za průběh soutěže:

Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 396 928, mobil: 734 358 562

Odpovědný zástupce za ubytování, stravování a finance: Ilona Kupková
Účast v soutěži: všechny taneční kolektivy ČR
Vedoucí soutěže: Alena Starečková
Porota: dle soutěžního řadu
Technické podmínky: parkety, 12 x 15 m
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2017
Adresa k zasílání přihlášek na soutěž, k ubytování a stravování:

 • elektronicky – vsetuly@centrum.cz
 • poštou – SVČ, p. o. Sokolská 70, 769 01 Holešov

Věkové kategorie:

 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2010 a výše
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2006 a výše
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou roční narození 2002 a výše
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou tanečníci ročník narození 2001 a níže

Disciplíny
HOBBY – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky

REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky

Předběžný časový harmonogram
Neděle 26. 11. 2017

08:00 – 10:30 Prostorové zkoušky
08:00 – 10:00 Prezence soutěžících
11:00 Zahájení soutěže
11:00 – 20:00 Soutěž

Startovné: 50,- Kč za účastníka, 70,- Kč pro nečleny Pionýra – startovné platí účastník za každé vystoupení zvlášť

Doplňující platby:

 • Pro kolektivy ze vzdálenějších míst možnost ubytování.
 • Ubytování v SVČ Holešov na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
 • Cena 50,- Kč za osobu a noc.
Stravování ve SVČ: sobotní snídaně 30,- Kč, nedělní snídaně 30,- Kč

Úhrada: na místě

Vstupné: 50,- Kč za osobu

Ceny:

 • všichni účastníci obdrží účastnický list
 • všichni finalisté obdrží diplom
 • první tři místa obdrží pohár nebo medaile
 • vítěz každé kategorie obdrží věcné ceny
 • skupiny nominované porotou se zúčastní koncertu “Děti dětem“ v Praze

Propozice republikového finále 2017 a soutěžní řád ke stažení.

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.