Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Propozice republikového finále – Tanec 2021

Vážení přátelé,

na základě platných epidemických opatření, byla taneční soutěž Pionýrského Sedmikvítku 2021, přesunuta do virtuální podoby. 

Termín odeslání přihlášek a nahrávek je do 6. 12. 2021.

Kontaktní osoba: Alena Starečková (tel.: 605 235 467)

 

Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže:

 • Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
 • ve spolupráci s Středisko volného času, příspěvková organizace, Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606

Datum pořádání: neděle 28. listopadu 2021
Místo pořádání: Společenská hala SVČ – TYMY Holešov
Odpovědný zástupce za průběh soutěže:
Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 396 928, mobil: 734 358 562
e-mail: vsetuly@centrum.cz

Odpovědný zástupce za ubytování, stravování a finance: Ilona Kupková
Vedoucí soutěže: Alena Starečková
Porota: dle soutěžního řadu
Technické podmínky: parkety, 12 x 15 m
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2021

Adresa k zasílání přihlášek na soutěž, k ubytování a stravování:

 • elektronicky – vsetuly@centrum.cz
 • poštou – SVČ, p. o. Sokolská 70, 769 01 Holešov

Věkové kategorie:

 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2014 a mladší
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2010 a mladší
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou roční narození 2006 a mladší
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou tanečníci ročník narození 2005 a starší

Disciplíny
HOBBY – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance, Společenský tanec
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance, Společenský tanec
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

Předběžný časový harmonogram
Neděle 28. 11. 2021

08:00 – 10:30 Prostorové zkoušky
08:00 – 10:00 Prezence soutěžících
11:00 Zahájení soutěže
11:00 – 20:00 Soutěž

Startovné: 80,- Kč za účastníka, 100,- Kč pro nečleny Pionýra – startovné platí účastník za každé vystoupení zvlášť, zahrnuje startovné na soutěž, ceny do soutěže

Doplňující platby:
Pro kolektivy ze vzdálenějších míst možnost ubytování.
Ubytování v SVČ Holešov na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
Cena 100,- Kč za osobu a noc.
Stravování v SVČ: sobotní snídaně 50,- Kč, nedělní snídaně 50,- Kč

Úhrada: na místě

Vstupné: 100,- Kč za osobu

Ceny:

 • všichni účastníci obdrží účastnický list
 • všichni finalisté obdrží diplom
 • první tři místa obdrží pohár nebo medaile
 • vítěz každé kategorie obdrží věcné ceny

 

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Formulář pro poskytnutí souhlasů bude doplněn.