Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Propozice republikového finále – Tanec 2020

Vzhledem k současné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu, došlo ke změně prezenční soutěže na on-line formu.

Pojďte se společně s námi podívat, jak toto virtuální republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v Tancích dopadlo.

 

Propozice pro virtuální formu soutěže

Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže:

 • Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
 • ve spolupráci s Středisko volného času, příspěvková organizace, Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606

Datum zasílání: do 20. 11. 2020

Místo hodnocení: Společenská hala Holešov

Odpovědný zástupce za průběh soutěže:

Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 396 928, mobil: 734 358 562

Odpovědný zástupce: Ilona Kupková
Vedoucí soutěže: Alena Starečková
Porota: dle soutěžního řadu

Uzávěrka přihlášek:  20. 11. 2020

Přihlásit se můžete zasláním přihlášky +  fotografie účinkujících na e-mail – vsetuly@centrum.cz

Soutěžící zašlou nahrávku tanečního vystoupení s názvem uskupení a skladby v co nejlepší kvalitě přímo na email, nebo přes službu Úschovna (www.uschovna.cz) na e-mail vsetuly@centrum.cz nejpozději do 20. 11. 2020 včetně. Předmět zprávy – SEDMIKVÍTEK 2020.

Adresa k zasílání přihlášek na soutěž:

Elektronicky  – vsetuly@centrum.cz

Předmět zprávy  – SEDMIKVÍTEK – TANEC 2020

Věkové kategorie:

 • Děti I  – ( do 7 let)  všichni tanečníci jsou ročník 2013 a výše
 • Děti II – ( do 11 let)  všichni tanečníci jsou ročník 2009 a výše
 • Junioři – ( do 15 let)  všichni tanečníci jsou ročník 2005 a výše
 • Hlavní – ( od 15 let) taneční skupiny, ve kterých jsou tanečníci ročník 2005 a níže

Disciplíny

HOBBY – tanečník ani taneční skupina nemusí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance , Break Dance
 • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

 

REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována v taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

Startovné:    0,- Kč

Ceny a odměny: Všichni účastníci obdrží účastnický list, všichni finalisté obdrží diplom, drobné věcné odměny.

 


Propozice pro prezenční formu

Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže:

 • Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
 • ve spolupráci s Středisko volného času, příspěvková organizace, Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606

Datum pořádání: neděle 22. 11. 2020
Místo pořádání: Zámek Holešov
Odpovědný zástupce za průběh soutěže:

Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 396 928, mobil: 734 358 562

Odpovědný zástupce za ubytování, stravování a finance: Ilona Kupková
Vedoucí soutěže: Alena Starečková
Porota: dle soutěžního řadu
Technické podmínky: parkety, 12 x 15 m
Uzávěrka přihlášek: 10. 11. 2020

Adresa k zasílání přihlášek na soutěž, k ubytování a stravování:

 • elektronicky – vsetuly@centrum.cz
 • poštou – SVČ, p. o. Sokolská 70, 769 01 Holešov

Věkové kategorie:

 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2013 a výše
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2009 a výše
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou roční narození 2005 a výše
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou tanečníci ročník narození 2004 a níže

Disciplíny
HOBBY – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením

 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

Předběžný časový harmonogram
Neděle 22. 11. 2020

08:00 – 10:30 Prostorové zkoušky
08:00 – 10:00 Prezence soutěžících
11:00 Zahájení soutěže
11:00 – 20:00 Soutěž

Startovné: 50,- Kč za účastníka, 100,- Kč pro nečleny Pionýra – startovné platí účastník za každé vystoupení zvlášť, zahrnuje startovné na soutěž, ceny do soutěže

Doplňující platby:

 • Pro kolektivy ze vzdálenějších míst možnost ubytování.
 • Ubytování v SVČ Holešov na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
 • Cena 50,- Kč za osobu a noc.
Stravování v SVČ: sobotní snídaně 30,- Kč, nedělní snídaně 30,- Kč

Úhrada: na místě

Vstupné: 50,- Kč za osobu

Ceny:

 • všichni účastníci obdrží účastnický list
 • všichni finalisté obdrží diplom
 • první tři místa obdrží pohár nebo medaile
 • vítěz každé kategorie obdrží věcné ceny
 • skupiny nominované porotou se zúčastní koncertu “Děti dětem“ v Praze

Formulář pro poskytnutí souhlasů