Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

O putovní pohár Zlaté růže

je otevřená celorepubliková dovednostní soutěž ve vázání šesti základních tábornických uzlů na čas. Soutěže se mohou zúčastnit jak kolektivy, tak i jednotlivci v šesti věkových kategoriích od 6 do 99 let. Součástí soutěže je i štafetový závod kolektivů.

V roce 2023 závod opanovala 93. PS Orion z Prahy (přečíst si o tom můžete v květnové Mozaice na straně 16)

29. ročník soutěže se uskuteční v sobotu 6. dubna 2024 v Jindřichově Hradci. Podrobnosti najdete pod odkazem.

Soutěžní kategorie

do 9 let UP Uzel přátelství
10 až 12 let UL Uzel lásky
13 až 15 let ZT Zlatý turban
16 až 18 let DS Uzel dobrého skutku
19 až 26 let DU Diamantový uzel
27 a více let VE Veteráni – memoriál Petra Jiříčka

Soutěžící kategorie Uzel přátelství vážou 4 uzle: lodní smyčku, ambulantní spojku, škotovu spojku a dračí smyčku. Ostatní kategorie vážou navíc rybářskou spojku a zkracovačku. Pro hodnocení je rozhodující čas; započítá se tehdy, jsou-li uzle uvázány správně.

Trochu z historie

Soutěž v roce 1994 založil a prvních deset ročníků pořádal turistický oddíl Zlatá Růže z Jindřichova Hradce, po němž je pojmenována. Od roku 2004 je pořadatelem Putovního poháru Zlaté Růže Jihočeská krajská organizace Pionýra a soutěž se koná v jejím sídle v Českých Budějovicích.