Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Soutěž etapových her

každoročně vyhlašuje Česká rada Pionýra od roku 2003. Cílem je zajistit zdokumentování táborových a celoročních etapových her realizovaných v rámci Pionýra a vytvořit databázi, ze které by mohli čerpat inspiraci naši oddíloví vedoucí a instruktoři.

O celotáborové etapové hře

se hovoří jako o českém vynálezu a je častým programovým doplňkem našich táborů. Poskytuje pojítko, příběh, legendu, která prostupuje celým pobytem na táboře; a mnohdy také motivaci pro většinu táborových činností. Leckdy představuje lákadlo, kvůli kterému děti na tábor chtějí jet, a často ovlivňuje i jejich chování na táboře. Má ústřední motiv, začátek, postupně nebo nezávisle na sobě se odvíjející etapy a konec, který představuje vyvrcholení celého táborového snažení. Etapové hry patří k osvědčeným formám činnosti na letních táborech i během roku. Zejména tábory díky nim získávají potřebný spád a mnoho příležitostí, jak zajímavě skloubit i odlišné činnosti.