Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Osmá planeta

je pro mladé lidi starší patnácti let, kteří chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sebe sama. Učí je toleranci a umění přijmout kritiku. Nabízené činnosti teenagerům pomáhají zvládat emoce, které je v tomto období ovládají mnohem víc než dříve. Program dává velký prostor diskuzím o tématech, která jsou jim blízká nebo která je pálí. Mimo jiné také umožňuje realizaci vlastních nápadů, s čímž souvisí i uvědomění si odpovědnosti. Činnosti, které jsou součástí Osmé planety, využívají i fyzické zdatnosti mladých lidí, podporují je v pohybu. 
Podněcuje mladé lidi k využití nabídky vzdělávacích kurzů a získání kvalifikace pro práci s dětmi, které se mohou souběžně věnovat jako instruktoři.

Témata, se kterými se mladí lidé setkají: role ve skupině, fungování trhu, dobrovolnictví, ochrana planety, hry důvěry, fyzika v praxi, street art 

Program je součástí cyklu Výpravy za poznáním. 

Legenda: Planeta Země je na pokraji zkázy, klíčem k její záchraně je vesmírná pouť po planetách, jež představují naše Ideály (osmá je planeta s názvem Pionýr).