Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Osmá planeta

je pro mladé lidi starší patnácti let, kteří chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sebe sama. Učí je toleranci a umění přijmout kritiku. Nabízené činnosti teenagerům pomáhají zvládat emoce, které je v tomto období ovládají mnohem víc než dříve. Program dává velký prostor diskuzím o tématech, která jsou jim blízká nebo která je pálí. Mimo jiné také umožňuje realizaci vlastních nápadů, s čímž souvisí i uvědomění si odpovědnosti. Činnosti, které jsou součástí Osmé planety, využívají i fyzické zdatnosti mladých lidí, podporují je v pohybu. 
Podněcuje mladé lidi k využití nabídky vzdělávacích kurzů a získání kvalifikace pro práci s dětmi, které se mohou souběžně věnovat jako instruktoři.

Témata, se kterými se mladí lidé setkají: role ve skupině, fungování trhu, dobrovolnictví, ochrana planety, hry důvěry, fyzika v praxi, street art 

Program je součástí cyklu Výpravy za poznáním. 

Legenda: Planeta Země je na pokraji zkázy, klíčem k její záchraně je vesmírná pouť po planetách, jež představují naše Ideály (osmá je planeta s názvem Pionýr).