Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Propozice republikového finále – Divadlo

Upozornění:

Náhradní forma ročníku 2019/2020 je řešena přímo s postupujícími.

 

2019/2020

1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE DIVADLO (dále jen RF)

1.1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Pionýr, z. s.

1.2. POŘADATEL RF

Pořadatelem RF je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
Korespondenční adresa: Sedmikvítek, Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.
Kontaktní osoba: Peter Padúch, kancelar@jihocesky-pionyr.cz, paduchpeter@seznam.cz, tel. 777 793 668

1.3. MÍSTO KONÁNÍ

Divadlo „U Kapličky“, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.

1.4. TERMÍN KONÁNÍ

21. března 2020

2. PODMÍNKY ÚČASTI V RF

2.1. Soutěžící se mohou republikového finále účastnit na základě postupu z jednotlivých oblastních kol, nebo není-li organizováno oblastní kolo, tak přímo. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup). Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat pouze jednou v každé z kategorií.

2.2. Na technickém zázemí a hudebním doprovodu vystoupení se může podílet neomezený počet osob, i dospělých. Jako doprovod je povolena reprodukovaná i živá hudba. O technických možnostech místa konání je možno se informovat u pořadatele.

2.3. ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Podmínkou účasti v RF je úhrada účastnického poplatku, který činí 100 Kč na účastníka. Účastnický poplatek je splatný do 9. března 2020, a to převodem na účet pořadatele vedený u Raiffeisen Bank č.: 3254288001/5500. Variabilní symbol platby obdrží účastník RF s potvrzením přijaté přihlášky od pořadatele.

3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF

3.1. Přihláška do RF se podává mailem na adresu kancelar@jihocesky-pionyr.cz.

3.2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka závazných přihlášek je 9. března 2020. Výjimku je možné učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.

3.3. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ

3.3.1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo, pokud byli zařazeni správně.

3.3.2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže nejpozději týden před zahájením soutěže, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, po zapracování aktuálních změn.

3.3.3. Soutěžící se musí dostavit k prezenci z důvodu potvrzení účasti. Prezence probíhá v den soutěže a v místě soutěže v době od 7.45 do 8.45 hodin.

4. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Pořadatel RF zašle přihlášeným soutěžícím předem informace o možnostech stravování (případně ubytování) v bezprostředním okolí místa konání soutěže (včetně kontaktů na tato zařízení).

Propozice a soutěžní řád ke stažení zde

Formuláře pro poskytnutí souhlasů

 

2020/2021

Termín republikového finále pro ročník 2020/2021 bude posunut na 17. dubna 2021.

Propozice budou upraveny

 

1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE DIVADLO (dále jen RF)

1.1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Pionýr, z. s.

1.2. POŘADATEL RF

Pořadatelem RF je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
Korespondenční adresa: Sedmikvítek, Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.
Kontaktní osoba: Peter Padúch, kancelar@jihocesky-pionyr.cz, paduchpeter@seznam.cz, tel. 777 793 668

1.3. MÍSTO KONÁNÍ

Divadlo „U Kapličky“, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.

1.4. TERMÍN KONÁNÍ

21. března 2021

2. PODMÍNKY ÚČASTI V RF

2.1. Soutěžící se mohou republikového finále účastnit na základě postupu z jednotlivých oblastních kol, nebo není-li organizováno oblastní kolo, tak přímo. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup). Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat pouze jednou v každé z kategorií.

2.2. Na technickém zázemí a hudebním doprovodu vystoupení se může podílet neomezený počet osob, i dospělých. Jako doprovod je povolena reprodukovaná i živá hudba. O technických možnostech místa konání je možno se informovat u pořadatele.

2.3. ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Podmínkou účasti v RF je úhrada účastnického poplatku, který činí 100 Kč na účastníka. Účastnický poplatek je splatný do 12. března 2021, a to převodem na účet pořadatele vedený u Raiffeisen Bank č.: 3254288001/5500. Variabilní symbol platby obdrží účastník RF s potvrzením přijaté přihlášky od pořadatele.

3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF

3.1. Přihláška do RF se podává mailem na adresu kancelar@jihocesky-pionyr.cz.

3.2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka závazných přihlášek je 10. března 2021. Výjimku je možné učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.

3.3. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ

3.3.1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo, pokud byli zařazeni správně.

3.3.2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže nejpozději týden před zahájením soutěže, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, po zapracování aktuálních změn.

3.3.3. Soutěžící se musí dostavit k prezenci z důvodu potvrzení účasti. Prezence probíhá v den soutěže a v místě soutěže v době od 7.45 do 8.45 hodin.

4. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Pořadatel RF zašle přihlášeným soutěžícím předem informace o možnostech stravování (případně ubytování) v bezprostředním okolí místa konání soutěže (včetně kontaktů na tato zařízení).

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Formuláře pro poskytnutí souhlasů ke stažení.