Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Propozice republikového finále – Divadlo

Upozornění:

Náhradní podzimní termín je řešen s přihlášenými účastníky. O konání nebo zrušení akce budeme dále informovat..

 

1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE DIVADLO (dále jen RF)

1.1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Pionýr, z. s.
1.2. POŘADATEL RF:
Pořadatelem RF je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
Korespondenční adresa: Sedmikvítek, Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.
Kontaktní osoba: Peter Padúch, kancelar@jihocesky-pionyr.czpaduchpeter@seznam.cz, tel. 777 793 668
1.3. MÍSTO KONÁNÍ: Divadlo „U Kapličky“, Husova 662/45, 370 05 České Budějovice.
1.4. TERMÍN KONÁNÍ: 21. března 2020

2. PODMÍNKY ÚČASTI V RF

2.1. Soutěžící se mohou republikového finále účastnit na základě postupu z jednotlivých oblastních kol nebo, není-li organizováno oblastní kolo, tak přímo. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup). Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat pouze jednou v každé z kategorií.
2.2. Na technickém zázemí a hudebním doprovodu vystoupení se může podílet neomezený počet osob, i dospělých. Jako doprovod je povolena reprodukovaná i živá hudba. O technických možnostech místa konání je možno se informovat u pořadatele.
2.3. ÚČASTNICKÝ POPLATEK: Podmínkou účasti v RF je úhrada účastnického poplatku. Částka činí 100 Kč za každého soutěžícího a soutěžní vystoupení, je splatná do 9. března 2020, a to převodem na účet pořadatele vedený u Raiffeisen BANK č.: 3254288001/5500. Variabilní symbol platby obdrží účastník RF s potvrzením přijaté přihlášky od pořadatele.

3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF

3.1. Přihláška do RF se podává mailem na adresu kancelar@jihocesky-pionyr.cz.
3.2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka závazných přihlášek je 9. března 2020. Výjimku je možné učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
3.3. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ

  1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo, pokud byli zařazeni správně.
  2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže nejpozději tři týdny před zahájením soutěže, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, po zapracování aktuálních změn.
  3. Soutěžící se musí dostavit k prezenci z důvodu potvrzení účasti. Prezence probíhá v den soutěže a v místě soutěže v době od 7.45 do 8.45 hodin.

4. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Pořadatel RF zašle přihlášeným soutěžícím předem informace o možnostech stravování (případně ubytování) v bezprostředním okolí místa konání soutěže (včetně kontaktů na tato zařízení).

Propozice a soutěžní řád ke stažení zde

Formuláře pro poskytnutí souhlasů