Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 234 621 299 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Soutěžní řád – Melodie

2017

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
 2. Pionýrský Sedmikvítek – Melodie je otevřená hudební interpretační a autorská soutěž pro dětská uskupení i jednotlivce z ČR ve věku do 20 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro hudební rozvoj dětí a mládeže.

 4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:
  1. Jednotlivci a vokální dua s doprovodem reprodukovanou hudbou, případně bez doprovodu
   ZA – narození 2002 a mladší
   ZB – narození 1997 – 2001
  2. Jednotlivci a vokální dua s živým doprovodem
   ZP – narození 2002 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby
  3. Vokální a vokálně instrumentální soubory
   VIS – narození 1997 a mladší
  4. Instrumentální hra na hudební nástroj
   IA – narození 2002 a mladší
   IB – narození 1997 – 2001

   *V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.

   Dua a hudební a pěvecká tělesa se zařazují do věkové kategorie dle data narození nejstaršího člena. Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat nejvýše ve dvou vystoupeních, každé z těchto vystoupení musí být v jiné kategorii.

  5. Autorská část soutěže
   Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení.

 5. KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF
  5. 1. Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérii:
    – výběr a úroveň skladeb
    – rytmus skladby a jeho dodržování, dynamika
    – úroveň a osobitost zpěvu, intonace, vhodná volba barvy hlasu
    – využití instrumentů, pochopení skladby
    – aranže
    – celkový dojem z vystoupení

  5. 2. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz v každé kategorii, porota oblastních kol může

   navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvíku.

 6. POROTA
  Porota je minimálně tříčlenná, je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu. Rozhodnutí poroty je konečné.

 7. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
  7. 1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Melodie probíhá na závěr soutěže.
  7. 2. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor
   povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  8. 1. Odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi
   souhlas s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.

  8. 2. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto

   spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.

  8. 3. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Propozice republikového finále 2017 a Soutěžní řád ke stažení