Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Propozice republikového finále

2021/2022

  1. ZÁKLADNÍ FAKTA
   1. MÍSTO KONÁNÍ: Kroměříž
   2. TERMÍN KONÁNÍ: 20. – 22. 5. 2022 (soutěžní dny sobota a neděle)
   3. POŘADATEL RF: PIONÝR, z. s.
   4. ORGANIZÁTOR RF: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
    Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž
    Kontaktní osoba: Lenka Sakařová, e-mail: detskaporta@seznam.cz, tel.: 777 793 686
   5. XXXI. ročník soutěže Dětská Porta je oficiálně vyhlášen dnem 1. října 2021 zasláním základních informací pořadatelům oblastních kol.
  2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
   1. FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování na RF je možné pouze mailem: detskaporta@seznam.cz
    • Předběžná přihláška musí být zaslána do měsíce od pořádání oblastního kola na e-mail: detskaporta@seznam.cz, postupující jejím prostřednictvím projeví zájem o účast na RF a zašlou jméno jednotlivce nebo název uskupení, v předběžné přihlášce povinně uvedou kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail a telefon).
    • Součástí řádné přihlášky (bude zaslána předběžně přihlášeným finalistům mailem) je repertoárový list a seznam účastníků a doprovodu.

    Pozn.: Účast v RF je podmíněna schválenou nominací v obl. kole Dětské Porty.

   2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka řádných přihlášek je 10. 4. 2022. Výjimku lze učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
   3. POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro RF je tři. Ve zvláštních případech si může porota vyžádat doplňkovou skladbu.
   4. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1–3 vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Na tuto skutečnost je nutné upozornit v repertoárovém listu a připojit texty písní v samostatných souborech (doc, pdf, jpg), v případě cizojazyčných textů je nutno přiložit překlad.
  3. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
   1. HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní nástroje, vč. bicích a kláves. Pořadatel RF zajišťuje jen zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
   2. STARTOVNÉ: Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 200 Kč za každého jednotlivého účastníka – soutěžícího (účastnický poplatek neplatí v kategorii JP a SP doprovod dětí). Kategorie T platí účastnický poplatek 500 Kč za celý oddíl.
  4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
   1. Jednotlivci a dua
    • JA nar. 2011 a mladší
    • JB nar. 2007–2010
    • JC nar. 2002–2006
    • JP nar. 2006 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
   2. Hudební skupiny
    • SA nar. 2011 a mladší
    • SB nar. 2007–2010
    • SC nar. 2002–2006
    • SP skupina dětí nar. 2006 a mladší s pedagogickým doprovodem
    • T zpívající oddíl – děti nar. 2006 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
  5. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
   1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF tito vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu.
   2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií) bude vyvěšen na stránkách soutěže před zahájením soutěže po zpracování všech došlých přihlášek. Pořadí jednotlivých vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to před zahájením soutěže.
   3. Prezence účastníků probíhá před zahájením soutěže. Při prezenci každá soutěžní výprava doplní podpisy na připravené formuláře. V případě vyslání organizací, studiem apod., předá na místě potvrzenou smlouvu a seznam – GDPR.
  6. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
   Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování a stravování. Bližší informace budou uveřejněny na detskaporta.cz. a budou účastníkům zaslány na kontaktní e-mailovou adresu spolu s dalšími informacemi o platbách a organizaci akce.
  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Účastí v RF dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
   2. Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.

  Propozice vstoupí v platnost 1. října 2021.

Propozice republikového finále a soutěžní řád ke stažení.

Přihláška ke stažení.