Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

LTŠ 2000

LETNÍ TÁBOROVÉ ŠKOLY

Můžeme prohlásit, že první stupeň nazvaný Instruktorská zkouška, který obsahuje nový systém akreditovaného vzdělávání, zvládají vzdělávací centra docela dobře. Dokladem toho mohou být vzdělávací akce pro instruktory v Brně a Kroměříži a také obě dvě LTŠ, které byly připraveny a uskutečněny o prázdninách. Letní táborová škola LOUZEK byla nejen školou na vodě, neboť její umístění u Orlické přehrady slibuje opravdu víc než jen koupání, ale také LTŠ ve vodě. Několik dní pršelo, a tak byla voda všude. Přesto celotáborová hra, alespoň jak jsem mohl pozorovat, všechny bavila a také nebylo od věci, že spolu s instruktory tábořilo asi 20 dětí. Myslím, že praxe byla v tomto případě opravdová.

KAMENEC 2000

Když jsem se letos probíral vzkazy pro příští účastníky, tak jsem se dočetl, že Kamenec není takový, jak se dělá, že je to príma prázdninový výlet a po dvou či třech dnech je tam člověk jako v bavlnce. Omlouvám se tedy všem, které jsem kdy Kamencem strašil. Musím přiznat, že se tam líbí i mně. Jsem rád, že všichni instruktoři, se kterými jsem mluvil, odjížděli plni elánu a chuti do další pionýrské práce.


Tyto prázdniny opět pojedu na Kamenec dodělat si vedoucovský průkaz, už se tam moc těším.
Na letní táborové škole v Kamenci jsem byla koncem prázdnin 2000. Když jsem se vrátila domů, celý den jsem prospala, ale vzpomínky a zážitky mi zůstaly dodnes, a tak mi dovolte, abych i Vám je mohla popsat. Pro ty, co neznáte, ale i znáte – Kamenec se nachází v Orlických horách, je to pionýrská osada velice pěkně umístěná a zařízená, v horách mezi lesními potůčky, strašně moc dobře tam vaří… Stručně bych charakterizovala LTŠ jako menší dovolenou, při které vám několikrát dojde dech, chce se vám brečet a najednou jste na sebe hrdí, že jste dokázali věc, za kterou vás někdo pochválil, někdo ocenil, vaše nadání – a tu vás někdo potopil a ukázal, že nejste nikdo, i když jste. Máte se cítit na jednu stranu jako dítě na táboře, abyste si v duchu uvědomili, že na táboře jste pro děti, máte jim jít příkladem a pomáhat jim, dávat jim nadějí a ne jim brát jejich názory jen proto, že jsou to děti. Vy jste tam jako děti, režim je jen pro vás a buď to uděláte a pochopíte, nebo ne a v tu chvíli nemáte šanci pochopit, o čem je celá LTŠ-ka. Každý den se dělí na dopoledne a odpoledne a nejlepší je stejně večer. Přes den se učíte základní věci, jako je první pomoc, zásady pionýra atd., nebo se hrají hry, k hrám můžu jen říci, že každá je originální a prozrazovat vám je nemůžu, musíte si je vyzkoušet. Odpoledne je většinou nabídkový program po oddílech, oddíl se střídá u vedoucích, každý vedoucí má na starosti jiné dovednosti, jako vaření na ohni, práce s kompasem, slaňování, střelba a to nejlepší, což je cvičiště… Všem bych vám doporučila tam jet, doufám, že se tam potkáme a jinak zdravím všechny z LTŠ 2000 a nejvíce svého vedoucího Jiřího Stuchlu (není tak hrozný, jak se zdá)…

Martina Deutschová


HRBOV

Ve výčtu LTŠ nesmím zapomenout na další, která u svého oficiálního názvu nese doplněk nadstavbová. LTŠ v Hrbové u Netolic hostila více jak dvě desítky účastníků. Když jsem dorazil na její závěr, bylo vidět, že splnila očekávání. A díky lektorům začala do sdružení přidávat vědomosti, které se dosud daly tak naučit z knížek či se předávaly z vedoucího na instruktora individuálně. Díky spojení teorie a praxe na této LTŠ však bylo zajištěno, že dovednosti v práci s lanem či ve střelbách nevyhynou a nebudou výsadou několika pionýrských kolektivů.

Jak bývá v kraji zvykem, je třeba vytyčit si úkoly do budoucna. I úsek systému přípravy je připraven na nový školní rok. V jeho plánu je práce a podíl na zakládání dalších vzdělávacích center v jednotlivých krajích ve spolupráci s krajskými radami Pionýra a stálé zlepšování v oblasti literatury pro akreditované vzdělávání. Můžeme také přiznat podíl na třech akcích, a to kurzu Pane, pojďte si hrát, Mezinárodní dílně vedoucích a kurzu Pane, pojďte si hrát pro pokročilé. Kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí jsme pak schopni zprostředkovat a záleží jen na dohodě objednavatele a našich lektorů. Ústřední vzdělávací centrum v duchu schválených dokumentů, se tak nechystá organizovat žádnou akci, je však schopno spolupracovat a podílet se na přípravách akcí pořádaných. Výjimku nebudou tvořit ani LTŠ. Pro prázdniny roku 2001 se jich opět chystá několik. Dle posledních zpráv bude asi pokračovat Hrbov, a to včetně rozšíření dosavadní skladby programu. V první fázi je jednání o Kamenci 2001. Kamenec dozná určitých změn v počtech účastníků (dojde k snížení počtu) a zvažuje se možnost otevřít zde třídu na 10 dní pro třetí, a tedy poslední stupínek akreditovaného vzdělávání vedoucího dětského kolektivu pro 20 účastníků.
Sám rok přinese zcela určitě další požadavky, a tak tuto kapitolu nelze uzavřít. Takže jediné doporučení je: sledujte „rubriky z úseku systému přípravy.“

ŠzP