Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Co dělat když…

Při oddílové činnosti může i přes veškerou dobrou vůli a snahu dojít k mimořádným a problematickým situacím – ostatně jako kdekoliv jinde. Na následujících řádcích najdete rady pro několik konkrétních situací. Jde o zcela obecná doporučení – doufáme, že díky kvalitní přípravě a systému vzdělávání vedoucích v Pionýru je s našimi oddíly potřebovat nikdy nebudete.

Ať už nastane jakýkoliv problém či nesrovnalost, jedna rada je vždy společná:
Pokud to situace umožňuje, vždy než začnete bít na poplach, kontaktujte napřed vedoucího oddílu a nechte si vše vysvětlit – ze zkušenosti můžeme říct, že tak lze ve většině případů vše ujasnit a vyřešit. 

Co dělat, když…

Může se to stát a zdaleka nemusí jít o nějaký podvod, stačí nedorozumění a dítě může na první schůzku oddílu dorazit s mylným očekáváním. Pak, i když je třeba činnost zábavná a kvalitní, může přijít zklamání a stížnost rodičům. Důvodem může být nevhodný výběr oddílu – žádný oddíl, jakkoliv skvělý, není vhodný pro všechny děti. Jindy může jít o obecně mylné představy o oddílové činnosti, obzvlášť u dětí, které někdy očekávají, že bude všechno, jak chtějí, ideálně hned. Bohužel je ale občas příčinou i snaha vedoucích nalákat děti do oddílu s pomocí planých příslibů.

Co v takovém případě dělat?

Nejprve je třeba se ujistit, zda jde o nepochopení nebo skutečně nepřesnou či dokonce záměrně zavádějící informaci, teprve potom lze zvolit vhodný postup.

 • Pokud jde jen o nedorozumění
  • Ujasněte si, jaká jsou očekávání dítěte, a tím pádem, jak moc se od nich skutečnost vzdaluje. Možná společně přijdete na to, že jde o drobnost, přes kterou se dokážete snadno přenést.
  • Pokud zjistíte, že dítěti oddíl skutečně nevyhovuje, obraťte se na vedoucího. Možná vám dokáže doporučit jiný oddíl, který bude vašim požadavkům bližší, nebo se ukáže, že nesoulad mezi plány a skutečností je jen dočasný.
  • Rozhodně dítě nenuťte do oddílu chodit dál, pokud vážně nebude chtít – bylo by to trápení nejen pro něj, ale určitě i pro vedoucího a možná pro celý oddíl.
 • Lež má krátké nohy
  • Pokud zjistíte, že vedoucí, jak se říká, nasliboval hory doly, jen aby přilákal nové členy do oddílu, ale své sliby neplní, je jasné, že nejde o důvěryhodnou osobu. V takové situaci je nejlepší činnost dítěte v oddíle ukončit a totéž doporučit ostatním.
  • Je vhodné kontaktovat také zřizovatele či vyšší článek organizace (v Pionýru je to pionýrská skupina) a minimálně sdělit svou zkušenost s oddílem.
 • Ve hře mohou být i peníze
  • V případě, že oním nesplněným slibem byla činnost, na kterou jste předem vydali nějaké peníze (záloha na vstupy či cestovné, předem uhrazený příspěvek na zrušenou akci, zaplacené, ale neposkytnuté služby, jako ubytování apod.) a je problém je získat zpět, případně zjistíte, že ceny akcí skrývají poplatky na úplně jiné účely, není na co čekat. Zde už nejde jen o porušení slibů, ale i zákona – proto vše nahlaste příslušným orgánům.

V úvodu této kapitoly bychom rádi poznamenali, že bezpečnost je jedna z hlavních podmínek činnosti pionýrských oddílů a téma BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je součástí školení pro všechny kvalifikační stupně v Pionýru. Základní bezpečnostní průpravu tak mají již patnáctiletí instruktoři, kteří pomáhají vedoucím oddílů.
Nebezpečné situace nicméně mohou nastat – všichni víme, že k úrazu může dojít v podstatě při jakékoliv fyzické aktivitě a na vině bývá často jen těžko předvídatelná shoda okolností (zakopnutí, podvrtnutí kotníku apod.). Nebezpečí ovšem někdy pramení z nedostatečného dozoru či špatně připraveného programu. Nemusí jít zrovna o extrémní sporty, stačí nedůslednost v dodržování pravidel přesunu po komunikacích či v hromadné dopravě, nebo třeba úplně běžná činnost, ale provozovaná v nevhodných prostorách atd. (Zde opět připomínáme, že všechny tyto oblasti jsou školeny již v základních stupních pionýrské kvalifikace.)

Pokud nabudete podezření, že činnost v oddíle není pro vaše dítě bezpečná, není na co čekat. Než se ale pustíte do rázného řešení situace, doporučujeme několik kroků:

 • V méně závažných případech anebo nejste-li si zcela jisti
  • Pokud je zdrojem vašeho podezření vyprávění dítěte, ještě jednou se ujistěte, co přesně se na dotyčné schůzce nebo akci mělo dít. Zkušenosti ukazují, že děti (i bez zlého úmyslu) často hodně zveličují a také si z her „na něco“ odnášejí dost živé zážitky.
  • Jste-li přesvědčeni, že nejde o přehánění ani nedorozumění, kontaktujte vedoucího a dohodněte se na nápravě či pro obě strany přijatelných pravidlech.
  • Jestliže ani jedna z předchozích rad vaši situaci neřeší a jste nadále přesvědčeni, že v oddíle není pro dítě bezpečno, zaprvé pozastavte jeho účast na činnosti a dále kontaktujte se stížností a žádostí o okamžité zjednání nápravy zřizovatele či vyšší článek organizace (v případě Pionýra by to byla pionýrská skupina).
 • V závažných případech
  • Pokud nejde jen o vyprávění či náznaky, ale dítě má např. úraz (samozřejmě nemluvíme o odřeném koleni apod.), je nutné jednat rázněji.
  • Přesto, než začnete podnikat kroky k vyvození zodpovědnosti, ujistěte se o dvou věcech:
   • že k úrazu skutečně došlo v průběhu oddílové činnosti
   • že příčinou bylo špatné zajištění činnosti, nikoliv neposlušnost dítěte apod.
  • Pokud nemáte pochybnosti o tom, že oddíl je veden způsobem nebezpečným zdraví a životu dětí, není na co čekat a je nutné věc oznámit odpovídajícím orgánům – hygienické stanici, policii…

Poznámka na závěr: Než vaše dítě nastoupí do oddílu, vždy je dobré si ujasnit s vedoucím, jaká je celkově fyzická náročnost činnosti a jaké druhy aktivit vedoucí využívá. Oddílová činnost nemá být jen zábavou, ale také prostředkem zvyšování zdatnosti, odolnosti, samostatnosti… Je proto i na vás posoudit, na co je dítě již „zralé“.