Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Clona – Soutěžní řád

2023/2024

  1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  2. Pionýrský Sedmikvítek – CLONA je otevřená celorepubliková korespondenční soutěž v oblasti foto, která je určena především dětem a mládeži do 18 let.
  3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
  4. Tematické soutěžní kategorie, počet a forma přihlášených prací:
Tematické
Otevřené kategorie (i pro veřejnost)
 Ú Pionýrský úsměv (portrét)
 T Tábory, schůzky, výpravy
 P Příroda a životní prostředí
Uzavřená kategorie (pouze pro členy Pionýra)
 X Extra – mění se každý rok, upravují ji propozice soutěže

 

I Internetová soutěž – divácké hodnocení na fb stránkách Pionýra

Do otevřených kategorií se může přihlásit i veřejnost, ovšem pouze ve věkových kategoriích A a B (viz propozice soutěže), platí pro ně stejná pravidla. Uzavřená kategorie je pouze pro členy Pionýra.

Celkový počet přihlášených snímků od jednoho autora jsou tři v každé tematické kategorii a maximálně deset příspěvků v soutěži celkem. V případě série fotek je každá série považována za jeden příspěvek. Pokud soutěžící zvolí formu „série fotek“ (jednotný žánr, případně příběh s posloupností), je tato omezena počtem snímků šest a je nutné jednotlivá fota označit pořadovým číslem.

Doporučené označování soutěžních fotografií: „Z Y – Název fotografie“ – přičemž Z je věková kategorie (A, B, C, D) a Y tematická kategorie (P, T, Ú, X), tedy např. „B T – Pohoda na táboře“.

Fotografie je možné pořizovat klasickou i digitální formou (nesmí být nijak upravovány), mohou být barevné i černobílé. Jejich doporučená „papírová“ velikost je 18 x 24 cm až 24 x 30 cm. Upřednostňujeme elektronickou formu dodání.

 

Kategorie I – internetová Cena veřejnosti

Všechny došlé snímky budou vyvěšeny na facebookových stránkách Pionýra www.facebook.com/pionyr.cz . Fanoušci na FB pro ně budou moci hlasovat pomocí tlačítka „To se mi líbí“. Na fotkách nelze kvůli GDPR označovat vyfocené lidi ani autora fotografií, sdílení snímků není nijak omezeno.
Pro tuto část soutěže není možné zajistit objektivní hodnocení a její forma je spíše zábavná. Na uvedených stránkách je možno hlasovat pro vybrané snímky až do vyhlášení výsledků. Poté bude Cena veřejnosti vyhlášena.

5. Věkové kategorie pro daný ročník upravují propozice republikového finále soutěže.

6. Soutěžní práce se zpět nevracejí.

7. Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

8. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …) zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost.

9. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.