Jiří Vostřel, Ing.

Křišťálová vlaštovka, 2010

* 1953

PS MOV Střelka, Kostelec nad Labem


Je dlouholetý aktivní člen Pionýra, pracoval na úrovni republikových orgánů, podílel se na obnovení Pionýra, pomohl zachovat svou mateřskou PS MOV Střelka po roce 1990, pracoval v ORP a později i PC Mělník. Dlouhodobě prosazuje brannou výchovu, připravuje akce a tábory. Je zakladatelem branné hry „Cesta odhodlání“. Pionýrská skupina pod jeho vedením nepracuje pouze se členy, ale i s neorganizovanými dětmi a mládeží.