Miroslava Horňáková

Křišťálová vlaštovka, 2015

* 1935

PS Dlouhá Loučka


Je pionýrkou od roku 1965. Po roce 1968 se stala vedoucí Pionýrské skupiny Dlouhá Loučka, zastala ale i mnoho jiných úloh, jako hlavní vedoucí letního tábora, zdravotnice, hospodářka, kuchařka… V současnosti pracuje jako hospodářka PS, píše projekty, zastupuje PS při jednání s obcí, vede účetnictví, udržuje táborovou dokumentaci, stála u zrodu táborové základny. K práci v Pionýru přivedla svého syna, který je současným vedoucím PS, i vnuky, kteří pracují u oddílů a na táborech.