Markéta Svobodová

Křišťálová vlaštovka, 2002

* 1951

PS Tuláci, Ústí nad Labem


Patří k dlouholetým aktivním členům Pionýra. Byla členkou vrcholných pionýrských orgánů. V době proměny Pionýra se zasloužila o rozvoj řady konkrétních aktivit celého sdružení (např. Pionýrská stezka). Nyní stejně zodpovědně pracuje na úrovni pionýrské skupiny i krajské rady Pionýra.