Anna Kosaková

Křišťálová vlaštovka, 2005

* 1935, † 2013

PS Jihlava 1, Jihlava


V pionýrském hnutí pracovala v různých funkcích celý život, zejména s dětmi. Působila jako vedoucí PS, rovněž na úrovni okresní rady. Byla respektovanou osobností celé Krajské organizace Pionýra kraje Vysočina. V roce 1990 se zasloužila o obnovení samostatného Pionýra. Byla doslova hybatelkou a inspirátorkou řady aktivit.