Věra Behúnová

Křišťálová vlaštovka, 2001

* 1932, † 2012

PS Julia Fučíka, Kroměříž


Byla nejdéle aktivně pracujícím pionýrem v okrese Kroměříž. Pionýrská skupina, na níž působila, se stále rozvíjí díky lidem, které vychovala. Pod jejím vedením členové skupiny vybudovali základnu, jež dnes jako jeden ze dvou pevných objektů s celoročním provozem slouží v tomto okrese Pionýru. Významně se podílela na práci okresní i krajské rady Pionýra.