Jana Valová

Olomoucká KOP
PS ŠumperkMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. stupně (bronzová)
Rok udělení: 2010