Naděžda Jelínková

Středočeská KOP
PS J. Žižky z TrocnovaMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. stupně (bronzová)
Rok udělení: 2010