Renata Chrástková, Ing.

Moravskoslezská KOP
PS ŠenovMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. stupně (bronzová)
Rok udělení: 2016