Radek Zázvůrek

POP
96. PS Veselí medvědiMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. stupně (bronzová)
Rok udělení: 2016