Daniela Janáčková

Královéhradecká KOPMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. stupně (bronzová)
Rok udělení: 2010