Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Folklorní tance 2012

Republikové finále se konalo od 16. – 18. 11. 2012 ve dvou městech na Vysočině. Celkem se Sedmikvítku zúčastnilo 345 účastníků. Soutěžní klání se konalo v Chotěboři. Další doprovodné kulturně-historické aktivity probíhaly v Jihlavě a na Doubravce. V rámci soutěží proběhla dílna s porotou a mezi vedoucími souborů. V porotě zasedali tři odborníci na folklorní tanec. Předsedou poroty byl Josef Dospěl, dalšími členy Sylvie Tonarová a Iva Jaklová.

Soutěže a slavnostního vyhodnocení se zúčastnila starostka města Chotěboř paní Eliška Pavlíková. Ceny souborům spolu s předsedou Krajské organizace Pionýra Mgr. Jiřím Němcem předala ředitelka DDM Chotěboř Jaroslava Čermáková a vedoucí PS Mláďata Bc. Lucie Pešková.

Novým prvkem bylo zprostředkování přímého přenosu soutěže na Internetu. Podle našich zjištění přímý přenos sledovaly stovky rodin nejen v České republice, ale zejména v Maďarsku. Významným prvkem bylo zavedení nové kategorie, která nám umožnila obohatit program soutěže a přivést na soutěžní pódium místní romský taneční soubor Khale Chave.

Výsledky soutěže:

I. kategorie 1. místo Dřeváček Jihlava
2. místo Vysočánek Hlinsko
3. místo Okřešánek Třebíč
II. kategorie 1. místo Kamýček Kamýk nad Vltavou
2. místo Kalamajka Havlíčkův Brod
III. kategorie 1.místo Okřešánek Třebíč
2.místo Dřeváček Jihlava
3.místo Kamýčan Kamýk nad Vltavou
IV. kategorie 1.místo Bystrouška Bílovice nad Svitavou
2.místo Okřešánek Třebíč
3.místo If ju Sziv Seksárd