Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Folklorní tance 2018

Letošní ročník se poprvé konal v Holešově. Akce pořádané PS Dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov se zúčastnilo téměř 100 členů z pěti folklorních souborů.

Pětičlenná porota, která byla složena z odborníků na folklor, shlédla celkem 7 soutěžních vystoupení. Zasedla v ní paní Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva Zehnalová, pan Jiří Jablůnka a pan Michal Minář. Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu.

Při závěrečném ceremoniálu byli kromě vítězů oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Velké poděkování si zaslouží také všichni členové poroty.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této soutěže, zvukařům a moderátorce Kamile Polákové.

Děkujeme také MŠMT a městu Holešov za finanční a materiální podporu. Poděkování si zaslouží všichni diváci, rodiče a další hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru.

Unikátní na této soutěži je, že se zde setkají soubory z různých oblastí a také to, že si děti odváží od nás medaile, což při těchto soutěžích nebývá obvyklé!

Všem blahopřejeme a děkujeme za účast!

Výsledky

Mladší kategorie
1. místo Bartošův dětský soubor,Zlín  – pásmo Prší
2. místo Zrníčko, SVČ Holešov – pásmo Hry na lóce
Starší kategorie
1. místo Malá Rusava, Bystřicep.H. – pásmo Metlový tanec
1. místo Křenováček, Křenovice u Slavkova –  pásmo K muzice nepudu
2. místo Bartošův dětský soubor,Zlín – pásmo Halekačky
3. místo Jabloňka, Martinice – pásmo Klapy, klap ve mléně
3. místo Malá Rusava, Bystřicep.H. – pásmo Na pastvě