Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Projekty / Parťáci / O projektu

Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 234 621 299 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

O projektu

Cíl

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro opravdovou integraci dětí ze zařízení institucionální výchovy mezi děti, které vyrůstají v rodinném prostředí a běžně se účastní letních táborů pořádaných v Pionýru. Projekt je zaměřen na reálné vytvoření kolektivu "kamarádů", jenž vzniká na pobytových akcích typu tábor.

Podstata

Velký důraz je kladen na zamezení tvorby sub-skupin dětí, které se již znají ze zařízení institucionální výchovy či v něm mají stejné zázemí. Z toho důvodu by každý tábor měl být nejvýše pro 2 až 4 děti, aby mohlo dojít k vytvoření prostředí pro navázání sociálních vazeb. Prostřednictvím pobytu na táboře, táborového programu a "táborového života" získají děti možnost zapojení do kolektivu nových kamarádů, která bude nenásilně vytvořena potřebou socializace.

Další dosah projektu

Očekáváme, že dosah projektu může v mnohých případech sahat dál i po skončení letního tábora. Navázané přátelství může pokračovat i během školního roku a jedinci může činnost v uceleném kolektivu pomoci i po odchodu ze zařízení institucionální výchovy.

Pro koho je projekt určen

Projekt je zajímavou příležitostí:
  • pro děti ze zařízení institucionální výchovy ve věku 6 - 15 let (1. - 9. třída ZŠ)
    výjimečně se můžou zúčastnit děti ve věku 15 - 18 let, za předpokladu účasti na přípravě táborového programu již během roku);
  • pro tábory s kolektivem dětí a vedoucích, které mají zájem přispět k lepšímu začlenění dětí z dětských domovů do společnosti.