Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

O projektu

Cíl

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro opravdovou integraci dětí ze zařízení institucionální výchovy mezi děti, které vyrůstají v rodinném prostředí a běžně se účastní letních táborů pořádaných v Pionýru. Projekt je zaměřen na reálné vytvoření kolektivu „kamarádů“, jenž vzniká na pobytových akcích typu tábor.

Podstata

Velký důraz je kladen na zamezení tvorby sub-skupin dětí, které se již znají ze zařízení institucionální výchovy či v něm mají stejné zázemí. Z toho důvodu by každý tábor měl být nejvýše pro 2 až 4 děti, aby mohlo dojít k vytvoření prostředí pro navázání sociálních vazeb. Prostřednictvím pobytu na táboře, táborového programu a „táborového života“ získají děti možnost zapojení do kolektivu nových kamarádů, která bude nenásilně vytvořena potřebou socializace. 

Další dosah projektu

Očekáváme, že dosah projektu může v mnohých případech sahat dál i po skončení letního tábora. Navázané přátelství může pokračovat i během školního roku a jedinci může činnost v uceleném kolektivu pomoci i po odchodu ze zařízení institucionální výchovy.

Pro koho je projekt určen

Projekt je zajímavou příležitostí:

  • pro děti ze zařízení institucionální výchovy ve věku 6 – 15 let (1. – 9. třída ZŠ) 
    výjimečně se můžou zúčastnit děti ve věku 15 – 18 let, za předpokladu účasti na přípravě táborového programu již během roku);
  • pro tábory s kolektivem dětí a vedoucích, které mají zájem přispět k lepšímu začlenění dětí z dětských domovů do společnosti.