Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Informace pro zařízení institucionální výchovy

Cíl

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro opravdovou integraci dětí ze zařízení institucionální výchovy mezi děti, které vyrůstají v rodinném prostředí a běžně se účastní letních táborů pořádaných v Pionýru. Projekt je zaměřen na reálné vytvoření kolektivu „kamarádů“, jenž vzniká na pobytových akcích typu tábor. 

Co je nutné vzít na vědomí

Tábory jsou určeny pro děti schopné táborového pobytu bez nutnosti zvláštního výchovného dozoru, které jsou samostatné a snesou běžnou fyzickou zátěž (pěší výlet, běhací hry, sport). Tyto podmínky splňuje většina dětí, ale je také třeba zvážit individuální vlastnosti dítěte, které by mělo být např. schopné komunikovat s dětmi a dospělými, mělo by přiměřeně reagovat na možné konfliktní situace nebo by nemělo být příliš nesnášenlivé vůči ostatním.

Co musí udělat oprávněné osoby z dětských domovů

Musí přihlásit děti – budoucí účastníky táborů. Projekt je určen především pro děti ve věku 6 – 15 let (1. – 9. třída ZŠ). Do projektu Parťáci se lze nejsnáze zapojit vyplněním formulářekterý je nutné zaslat na: 

Pionýr 
Senovážné nám. 977/24 
Praha 1, 116 47 
nebo na e-mail: partaci@pionyr.cz

Co se bude dít po odeslání formuláře

Na základě obdržených formulářů budeme oslovovat jednotlivé pořadatele letních táborů (pionýrské skupiny) a odpovídat zájemcům. Při vybírání letních táborů budeme brát v úvahu sídlo zařízení v kombinaci s místem konání tábora či odjezdem na tábor, vybraný termín, věkové složení účastníků tábora a zájmy dětí.

Finance

Přestože se projekt Parťáci snaží o získání náležité finanční podpory, není možné v současné době účast konkrétních dětí financovat z rozpočtu sdružení Pionýr. Táborové poukazy proto hradí konrétní instituce, která děti na tábor přihlašuje. 
Celá řada dětských domovů z celé ČR se takto projektu již zúčastnila v roce 2008 a dosud jsme nezaznamenali žádné výtky k tomuto způsobu organizace. Vždy se našlo pár dětských duší, které v domově zůstávaly samy a neměly se kam na prázdniny vracet. Staly se však Parťáky mnoha dětí v kamarádském prostředí letních pionýrských táborů, na které se budou rádi vracet. 

Registrační formulář projektu Parťáci