Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Pro rodiče

TÁBORY 2020

INFORMACE PRO RODIČE

V této části jsou shrnuty informace, které jsou dostupné k 20. 5. 2020.

V návaznosti na vydaná obecná nařízení a zavedená opatření se aktuální doporučení mohou změnit (i pro jednotlivé tábory). Je proto nezbytné sledovat situaci.

Před táborem

Dobrý pořadatel včas poskytuje co nejvíce informací (které mohou dle situace přibývat nebo se měnit) a je s vámi v kontaktu. Co by mělo být již nyní vyjasněno:

  • platba za tábor (vybírání záloh, doplatky),
  • postup v případě nekonání tábora (do kdy o něm bude rozhodnuto, jak a kdy budou vráceny poplatky za tábor),
  • jak bude probíhat komunikace s rodiči a kdo je za ni odpovědný.

Je důležité si uvědomit, že všechny tyto informace jsou závislé na obecně závazných pokynech a dle nich se mohou i v čase měnit. Upřesněno musí být například:

  • jaká opatření jsou připravena nad rámec obvyklého provozu tábora,
  • co musí mít účastník s sebou z důvodu mimořádných opatření.

Rozhodně je nutné všechny pokyny (např. na vybavení s sebou) ze strany pořadatele tábora dodržet, a to nejen z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte, ale také ostatních.

Velmi důležité jsou informace, které předáte pořadateli tábora, proto vyplňujte přihlášky a účastnické listy pečlivě a zodpovědně. Určitě musí obsahovat:

  • skutečně funkční kontakty na osobu, která je schopná si v případě potřeby dítě vyzvednout z tábora. Pokud nebudete po celou dobu k dispozici přímo vy, uveďte i další osoby, např. příbuzné, kteří budou připraveni vás v tomto ohledu zastoupit.
  • Zodpovědně uvádějte veškeré informace o zdravotním stavu, užívané léky atd. 
  • Pokud má vaše dítě oslabenou imunitu či trpí chronickými nemocemi, které jej řadí do rizikové skupiny, rozhodně tuto informaci netajte – a účast na táboře zvažte.

Pokud jste se hlásili před delší dobou (např. na začátku roku), dejte pořadateli tábora co nejdřív vědět, zda s účastí stále počítáte. Pro plánování tábora i rozhodování o jeho konání či nekonání je to důležitá informace.

V návaznosti na opatření zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví (viz výše) vydala Česká rada dětí a mládeže Odpovědi na časté dotazy, ve kterých jsou některá témata upřesněna a vysvětlena.

Odjezd

Již s odjezdem na tábor budou spojena některá opatření (i zde se mohou informace ještě měnit):

  • Všichni musí odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti (nejde o formalitu, ale o závazné prohlášení).
  • Během cesty hromadnou dopravou bude pravděpodobně nutné používat roušky. Nezapomeňte ji dítěti přibalit (ať už bude povinná či nikoli).

Po táboře

Pokud se u vašeho dítěte do 14 dnů po táboře projeví příznaky infekčního onemocnění, informujte neprodleně pořadatele tábora, aby mohl činit další návazné kroky. (Žádost o tento postup by vám měl sám sdělit.)

Příspěvky pojišťoven

Ačkoli tato informace přímo nesouvisí s mimořádnou situací roku 2020, jistě sem patří. Některé zdravotní pojišťovny přispívají na účast na letních táborech – jejich přehled i shrnutí podmínek čerpání příspěvku připravila Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.

Mohou se pravidla ještě změnit?

Někomu se může zdát, že je uvedených opatření málo, jinému, že je jich naopak moc či jsou přehnaná. Uvědomme si však, že se nacházíme v epidemiologicky složitém období. Informace zde uvedené vycházejí z aktuální situace, která se může průběžně měnit. Buďte, prosíme, trpěliví a sledujte vývoj.