Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Založení oddílu

  Činnost/obsah    
Založení nového oddílu – jen houšť!!!

Vznik nových oddílů je základní předpoklad pro rozrůstání členské základny a přirozený rozvoj spolku. Pro podporu vzniku nových oddílů je třeba:

 • Vyhodnotit stávající podmínky pro vznik nových oddílů v Pionýru, neopomenout odloučené oddíly a oddíly při KOP.
 • Zvážit a navrhnout možnosti podpory nově vznikajících oddílů a motivace pro jejich zakládání.

Sběr podnětů

 • opakované podněty od SKOP
 • téma je opakovaně probíráno na všech pionýrských fórech

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS – zakládá nové oddíly?
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS.
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí námětů z KOP, nezapomenout na oddíly při KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která vyhodnotí zkušenosti z PS a KOP
 • připraví výstupy -> návrhy na podpůrná opatření pro vznik nových oddílů
KROKY V PŘÍPRAVĚ

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí